احسان اسدالهی

احسان اسدالهی.

متولد تهران.

تحصیلات: موسیقی در آذربایجان باکو.

دریافت مقام اول در جشنواره موسیقی فجر جوان.

اجرای بیش از هفتاد کنسرت رسمی در داخل و خارج از کشور.

دریافت درجه هنری فوق لیسانس از وزارت ارشاد.