امین سیفیان

امین سیفیان.

لیسانس موسیقی از دانشگاه هنر.

بهرمند از استادان ... مهربانو توفیق . شریف لطفی . هوشنگ کامکار .

زنده یاد پور تراب . احمد پژمان . فرهاد فخرالدینی . کامبیز روشنروان .

و از سال 76 به مدت 18 سال حضور در کر اکستر سمفونیک تهران با عنوان

خواننده تنور .

بهرمند از دانش و هنر زنده یاد گرگین موسسیان.

(رهبر کر ارکستر سمفونیک تهران)

و همچنین حضور در اجرای کنسرتهای متعدد از آهنگ سازان بزرگ جهان...

باخ / هندل / وردی / موتسارت / برامس / بتهوون .

و آهنگ سازان ایران ...

سنجری / ناصحی / فخرالدینی / شریفی / چکناواریان .

و استفاده از تجربیات رهبران متعدد ارکستر سمفونیک زنده یاد فریدون ناصری /

ایرج صهبایی / لوریس چکناواریان / علی رهبری / ادومیچیچ / نصیر حیدریان/

فرهاد فخرالدینی.

و سابقه و تجربه بیش از 25 سال تدریس موسیقی و آواز.

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/DlJuq