اشکان کمال

از سن 5سالگی موسیقی را با ساز تنبک نزد فرهاد بادپا آغاز کرد و پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شده و ساز سنتور را به عنوان ساز تخصصی انتخاب نمود و از محضر اساتیدی چون ماهیار تمسکنی ، نادر سینکی و محمد ساعد بهره مند شد.

به خاطر علاقه زیاد به ساز های کوبه ای به فراگیری ساز های کوبه ای به صورت آکادمیک و خود آموز پرداخت و از محضر اساتیدی چون : بهمن رجبی، محمد اسماعیلی ،پژمان حدادی ، همایون نصیری ، محمد شعبانی ، بیژن کامکار و حمید قنبری بهره مند شد.

فعالیت های آموزشی و اجرایی : عضو گروه هنرستان موسیقی صدا و سیما (مرتضی مبکی ) عضو گروه هنرستان موسیقی ملی (نادر سینکی ) گروه موسیقی باربر (سید محمد ساعد ) ارکستر موسیقی نو( علیرضا مشایخی ) گروه چهل دف ( فرشید غریب نژاد ) گروه تنات (فرزاد خورشید سوار ) گروه نوای هفت آسمان ( وحید صابری ) گروه چریکه (سید سلمان حسینی ) همکاری با گروه های تاتر از سال 1390 . نمایش عشق اتفاقی  نیست که بیوفته ...کارگردان وحید جیجوله با بازی فرهاد قاعمیان  سارا خوعینی ها- شهرام عبدلی  یهنام تشکر  نمایش دولت ضعیفه کارگردان اصغر خلیلی با بازی صبا کمالی معصومه کریمی و....

از سال 1389 شرکت در فستیوالهای داخلی و خارجی . تدربس در دانشگاه تهران

از سن 5سالگی موسیقی را با ساز تنبک نزد فرهاد بادپا آغاز کرد و پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد هنرستان موسیقی شده و ساز سنتور را به عنوان ساز تخصصی انتخاب نمود و از محضر اساتیدی چون ماهیار تمسکنی ، نادر سینکی و محمد ساعد بهره مند شد.

به خاطر علاقه زیاد به ساز های کوبه ای به فراگیری ساز های کوبه ای به صورت آکادمیک و خود آموز پرداخت و از محضر اساتیدی چون : بهمن رجبی، محمد اسماعیلی ،پژمان حدادی ، همایون نصیری ، محمد شعبانی ، بیژن کامکار و حمید قنبری بهره مند شد.

فعالیت های آموزشی و اجرایی : عضو گروه هنرستان موسیقی صدا و سیما (مرتضی مبکی ) عضو گروه هنرستان موسیقی ملی (نادر سینکی ) گروه موسیقی باربر (سید محمد ساعد ) ارکستر موسیقی نو( علیرضا مشایخی ) گروه چهل دف ( فرشید غریب نژاد ) گروه تنات (فرزاد خورشید سوار ) گروه نوای هفت آسمان ( وحید صابری ) گروه چریکه (سید سلمان حسینی ) همکاری با گروه های تاتر از سال 1390 . نمایش عشق اتفاقی  نیست که بیوفته ...کارگردان وحید جیجوله با بازی فرهاد قاعمیان سارا خوعینی ها- شهرام عبدلی یهنام تشکر نمایش دولت ضعیفه کارگردان اصغر خلیلی با بازی صبا کمالی معصومه کریمی و....

از سال 1389 شرکت در فستیوالهای داخلی و خارجی . تدربس در دانشگاه تهران