بیتا بهرامیان

بیتا بهرامیان

متولد ۱۳۷۶/۴/۱۷

نوازنده و مدرس سنتور

کارشناس نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران

 

شروع فعالیت موسیقایی با فراگیری ساز سنتور از سال ۸۳ -

دعوت به اجرای برنامه در جشنواره هفت‌سین آموزش و پرورش سال ۸۷-

شرکت در جشنواره موسیقی جوان سال ۹۰-

-دعوت به اجرا در انجمن ارفک سال ۹۵-

اجرا بهمراه گروه منتخب موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران به سرپرستی استاد پریچهر خواجه تالار فارابی سال ۹۶

اجرای دونوازی تار و سنتور تالار فارابی سال ۹۷-

اجرای دونوازی سنتور سالن رازان سال ۹۷-

برگزیده در مرحله اجرای نهایی چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان سال ۹۹-

فراگیری دوره‌های پیشرفته سنتورنوازی نزد استاد اردوان کامکار از سال ۹۸-

گذراندن دوره‌های مربیگری موسیقی کودک نزد استاد سودابه سالم-

-دانش‌آموخته نزد اساتید ارفع اطرایی، رضا شفیعیان،مجید کولیوند،مهیار طریحی،کوروش متین و محمد علاییبیتا بهرامیان

متولد ۱۳۷۶/۴/۱۷

نوازنده و مدرس سنتور

کارشناس نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران

 

شروع فعالیت موسیقایی با فراگیری ساز سنتور از سال ۸۳ -

دعوت به اجرای برنامه در جشنواره هفت‌سین آموزش و پرورش سال ۸۷-

شرکت در جشنواره موسیقی جوان سال ۹۰-

-دعوت به اجرا در انجمن ارفک سال ۹۵-

اجرا بهمراه گروه منتخب موسیقی ایرانی دانشگاه هنر تهران به سرپرستی استاد پریچهر خواجه تالار فارابی سال ۹۶

اجرای دونوازی تار و سنتور تالار فارابی سال ۹۷-

اجرای دونوازی سنتور سالن رازان سال ۹۷-

برگزیده در مرحله اجرای نهایی چهاردهمین جشنواره موسیقی جوان سال ۹۹-

فراگیری دوره‌های پیشرفته سنتورنوازی نزد استاد اردوان کامکار از سال ۹۸-

گذراندن دوره‌های مربیگری موسیقی کودک نزد استاد سودابه سالم-

-دانش‌آموخته نزد اساتید ارفع اطرایی، رضا شفیعیان،مجید کولیوند،مهیار طریحی،کوروش متین و محمد علایی