حمید بیگدلی

حميد بيگدلي متولد سال ١٣٦٧،
دانشجوي کارشناسی نوازندگی ساز جهانی گیتار
آغاز فعالیت از سال ١٣٨٥ 
شركت در مستر كلاس هاي:
 دكتر
 #ليلي_افشار
#النيو_دزيدريو
#گيلبرت_بيبريان و 
#گوران،

شركت در:
#فستوال_گيتار_كلاسيك استانبول از جمله فعاليت هاي اموزشي ايشان بوده
و همچنين اجراي رسيتال
 و دوئت نوازي گيتار كلاسیك،
اجرا در بخش ويژه 
#جشنواره_صبا

اجرا در :
#دانشگاه_هنر و 
#دانشگاه_علمي_كاربردي تهران،
اجرا در سالن حوزه هنري تهران از جمله فعاليت هاي ايشان بوده