سارا مهرافشا

سارا مهرافشا
متولد ١٣٥٩ تهران
كارشناس رياضيات كاربردى از دانشگاه شهيد بهشتى
يادگيرى موسيقى را از ٩ سالگى و با ساز پيانو در مدرسه ى هنرو ادبيات آغاز نمود و در سال ١٣٧٤ مدرك نوازندگى پيانو را دريافت كرد
سپس در سال ١٣٨٠ نوازندگى ساز دف را نزد استاد بيژن كامكار آغاز نمود و موفق به كسب تأييديه ايشان براى آموزش اين ساز گرديد و از آن زمان تا اكنون موفق به همكارى با گروه ها و اساتيد مطرح موسيقى سنتى و اجراى كنسرتهاى متعدد در تهران و شهرستانها و خارج از كشور از جمله ژاپن، ايتاليا، تركيه  ... به همراه گروه خورشيد به سرپرستى استاد مجيد درخشانى و گروه حنانه به سرپرستى جناب همت پور و گروه هزار طرز به سرپرستى استاد فيض بشى پور و.... شده است