عمران قربانی فعال

متولد١٣٧٠ شروع فعاليت از سال١٣٨٠نزد اساتيد غلامحسين قرباني؛مهدي پاكنيا؛سياوش ديهيمي؛امير شريفي؛بهنام خبازي و استاد شهرام ميرجلالي فارغ التحصيل رشته نوازندگي تار از دانشگاه هنر تهران دانشجوي ارشد رشته اتنوموزيكولوژي دانشگاه هنر تهران تدريس تئوري موسيقي ايراني و غربي تدريس سازهاي تار و سه تار از مبتدي تا پيشرفته تدريس رديف موسيقي ايراني تدريس سبك نوازي استاد جليل شهناز براي ساز تار