لادن رواندوست

لادن رواندوست.

متولد 1360.

مدرک تحصیلی : کارشناسی روان شناسی کودک.

فراگیری موسیقی از کودکی.

گدراندن دوره ارف توسط استاد ناصر نظر.

گذراندن دوره مربی گری کودک و تربیت شنوایی و بازی های ریتمیک نزد خانم ندا نصیری .

گذراندن دوره های ریتم درمانی : نزد آقای دکتر پازوکی.

گذراندن دوره های نمایش عروسکی : زیر نظر خانم حلما محسنی.

مدرس کلاس های مادروکودک و تربیت شنوایی و بازیهای ریتمیک کودکان.

مدرس موسیقی (ارف )

مدرس ساز دف.

تدریس ساز دف از سال 84.

تدریس موسیقی کودک ( ارف ) از سال 86.

فراگیری موسیقی : زیر نظر آقایان ساعد آذری و فرهود امیرانی.

فراگیری سلفژ : زیر نظر خانم کاراندیش – آقای کامکار و آقای رضا فکری.

فراگیری ساز فلوت ریکوردر : زیر نظر خانم اعلایی و آقای امیرانی.

فراگیری ساز دف : نزد آقای عماد توحیدی. آقای رامین رحیمی و خانم مرز آبادی.

گذراندن دوره تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف : شول ورک.

آشنایی با سازهای پیانو. زایلافون.  بلز. متالوفون . تنبک. فلوت ریکوردر و سازهای

همراهی موسیقی کودک.

شرکت در کارگاه های متعدد از جمله :

روانشناسی کودک و مهارتهای جذب کودکان زیر نظر خانم دکتر محمدی.

بازی های ریتمیک و بادی پرکاشن زیر نظر آقای بهزاد میرزایی.

مهارتهای فرزند پروری و روان شناسی رشد کودک زیر نظر خانم دکتر مریم رضایی.

مربی گری مهارتهای فرزند پروری ( مرکز مشاوره دانشگاه تهران ) زیر نظر خانم دکتر

اسما عاقبتی.

برگزاری کنسرت های متعدد موسیقی کودک و دف نوازی.