مرضیه صادقی

مرضیه صادقی

کارشناس گرافیک   

عضو پیوسته انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

سوابق تصویرگری:همکاری با انتشارات مدرسه ، نشرجمال ، انتشارات تولد،انتشارات امیرکبیر، انتشارات عروج اندیشه(مشهد) ، انتشارات جمکران،انتشارات دارالحدیث(قم) ، انتشارات به نشر، انتشارات پیک ادبیات ، انتشارات دارالعلم قم ، انتشارات بهار دل ها و همکاری با مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف وامورخیریه

همکاری با مجله رشدکودک، مجله سروش کودکان و سروش خردسالان، مجله جدید، مجله دوست خردسال ودوست کودک،مجله کیهان بچه ها، مجله پوپک، مجله سنجاقک، مجله همشهری بچه ها ،مجله نی نی نبات ،

مجله شبنم

برگزیده نخستین دوره ی جایزه دعبل (کتاب سال عاشورا)

همکاری با مجله سروش کودکان به عنوان صفحه آرا

شرکت در چند نمایشگاه گروهی

راه یابی به نمایشگاه سوگواره عاشورایی