مهتاب ترکمن

مهتاب ترکمن متولد سال ۱۳۶۹
دارای مدرک آموزش تخصصی نقاشی کودکان و آموزش رنگ روغن از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
مربی نقاشی کودکان و مدرس طراحی و نقاشی(رنگ روغن، سیاه قلم، پاستل) بزرگسالان در خانه فرهنگ چیذر،آموزشگاه نقاشی هورنو، سرای شهرک غرب و سرای توحید