مهناز فرهادی

دارای مدرک کارشناسی موسیقی

هنر آموخته نزد اساتید گرامی علی بهرامی فرد_امیرحسین شریفی_عبدالکریم پاک سیرت_سلمان سالک_احمد رضاخواه _ پویا سرایی

گذراندن دوره ی پداگولوژی نزد استاد جعفر قاضی عسگر

برگزیده ی جشنواره ی موسیقی استان البرز در سال 95

سابقه ی تدریس در آموزشگاه های آزاد موسیقی از سال 95

https://aparat.com/v/3yPGk