پرستو شیرانی

پرستو شیرانی

متولد-1375

دانشجوی کارشناسی نوازندگی جهانی در دانشگاه هنر تهران

شروع موسیقی با کلاس های ارف و یادگیری فلوت از سال 86 در اصفهان نزد استاد بنیامین عارفان و محمدعلی لقاء و علی باستانی نژاد در تهران

اجرای رسیتال های متعدد و اجرا با ارکسترهای مختلف در اصفهان

از جمله اجرا با ارکستر کودک و نوجوان بسته نگار(88)

اجرا با ارکستر گلهای هنر (94)

اجرا با گروه های مختلف تئاتر و اپرا (93-95)

عضو ارکستر ملی و سنفونیک اصفهان از سال 92 و اجراهای مختلف در اصفهان و دیگر شهر ها با این ارکستر

اجرا با ارکستر ایستگاه در تهران(95)

آموزش دف  - آموزش تار - آموزش سه تار آموزش پیانو - آموزش گیتار آموزش آواز - آموزش سنتور - ارف - باله کودکان - نقاشی کودکان - آموزشگاه موسیقی  -  آموزشگاه موسیقی غرب تهران