آموزش تخصصی کر( آواز جمعی) به کودکان

کرکودکان

آموزشگاه موسیقی زاویه با برگزاری کلاس های تخصصی برای کودکان اقدام به آموزش تخصصی کر( آواز جمعی) به کودکان نموده است. هدف از برگزاری کلاس کر کودکان در آموزشگاه موسیقی زاویه آموزش همخوانی به شکل صحیح و علمی و در کنار آن تقویت روحیه کار جمعی در کودکان می باشد. روند آموزش آوازجمعی به کودکان با نرمش ها و تمرین های فیزیکی در جهت بهبود سازی فرایند تنفس، گرم کردن و بالا بردن بازدهی صدا وحنجره و آموزش اصول مقدماتی و قدم به قدم صداسازی، آموزش قطعات و آهنگ های معروف و کودکانه در محیطی شاد، تخصصی و صمیمانه است.

بی شک شرکت در واحدهایی چون کلاس کر و آوازجمعی در کنار آموزش ساز تخصصی، راه گشای بسیاری از محدودیت هاست و دریچه های بسیاری را در جهان موسیقی رو به کودکان میگشاید.