دوره ها و کارگاه های آموزشی

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی موقت یا دائم در دستور کار اساسی ترین اقدامات آموزشگاه موسیقی زاویه قرار دارد. کارگاه های تئوری موسیقی معمولا برای هنرجویانی برگزار میشود که به سطح مشخصی از نوازندگی دست یافته اند و در پی یادگیری و آموزش علم موسیقی هستند و کارگاه ها و مستر کلاس های ساز نیز معمولا برای هنرجویانی برگزار میشود که به سطح بالایی از نوازندگی دست یافته اند و در مستر کلاس ساز به رفع اشکال می پردازند.

آموزشگاه موسیقی زاویه با دعوت از اساتید مختلف دانشگاهی وبا تجربه در امر برگزاری کارگاه های علمی و پژوهشی متنوع همواره به بالا رفتن سطح علمی وعملی هنرجویان موسیقی کمک میکند و از این معبر هنرجویان در رشته یا ساز انتخابی خود اطلاعات جامع تری کسب میکنند که موجب میشود به هدف نهاییشان نزدیک و نزدیک تر شوند و انتخاب درست تری نمایند چرا که در بسیاری از موارد افراد به علت فقدان اطلاعات لازم، تصورات اشتباه و یا داده های غلط از هر منبعی از بنیاد پای در راه دیگری میگذارند که از اساس غلط و دور از هدف نهایی ایشان است. 

 

معمولا کارگاه های تئوریک جایگاه متفاوت تری نسبت به کارگاه های ساز دارند، چرا که هنرجویان آزاد موسیقی در اکثر موارد از موضوعات علمی و تئوریک موسیقی کاملا بی اطلاع اند و در طول دوره آموزش موسیقی و ساز تنها به امر نوازندگی پرداخته اند که خوب این روند تک بعدی قطعا در جایی کمبودات خود را نشان میدهد و نیاز به دانستن بیشتر، آموزش بیشتر را طلب میکند و ما در این مکان برآنیم که با برگزاری دوره های مختلف علوم موسیقی از جمله کارگاه تئوری موسیقی غرب و ایران، هارمونی، تاریخ موسیقی و سازشناسی ایرانی و کلاسیک، آشنایی با آثار بزرگان موسیقی، آشنایی با ردیف و دستگاه های موسیقی ایرانی، بهداشت و اکول نوازنده و دوره های پیوند شعر و موسیقی، اصول موسیقی پاپ و .... نیاز به دانستن افراد را پاسخی شایسته و درخور دهیم.