آواز ایرانی

سازهای ایرانی
سازهای کلاسیک
سازهای دیگر
آوازها
سازهای کودک

آواز ایرانی

تاریخچه

 

آواز ایرانی

آواز ایرانی از پیچیده ترین، گسترده ترین و زیباترین آوازهایی است که در دنیا وجود دارد.

آواز ایرانی در طول تاریخ ایران با تغییرات و تحولات اجتماعی و حکومتی دچارتغییر و تحولات فراوانی شده است به طوریکه با تغییر هریک از سلسله های حکومتی در ایران و عوض شدن نوع موسیقی و هنرهای دیگر در دربار، آوازو موسیقی های ایرانی هم دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است به همین سبب آواز ایرانی در طول تاریخ ایران روند تکاملی خود را به نحوی طی نموده که دارای گستردگی و تنوع فراوان میباشد.

رپرتوار و منبع آموزش آواز ایرانی، ردیف آوازی میباشد، ردیف مجموعه ای از آوازهایی است که از گذشتگان دور به صورت سینه به سینه به ما رسیده است.

یادگیری آواز ایرانی مستلزم یادگیری کامل ردیف آوازی برای هنرجوی آواز میباشد. در دوران قاجار خوانندگان تصنیف (تصنیف که ژوکوفسکی شرق‌شناس روس از آن به نام نثر ساده ضربی یاد می‌کند، برخلاف شعر به معنای ادبی آن که بر اساس اوزان عروضی ساخته می‌شود و خاص خواص است، تعلق به طبقات عامه دارد و قواعد دستوری شعر عروضی می‌تواند در آن به اقتضای تبعیت از آهنگ رعایت نشود) و آواز(اشعار یا هجاهایی که بدون ضرب و خارج از محدوده آن خوانده و اجرا میشوند)  از یکدیگر جدا شده بودند به صورتی که خوانندگان آواز، مقام و جایگاه والاتری نسبت به خوانندگان تصنیف داشته اند که این موضوع اشاره به اهمیت ویژه ی آواز (قطعه ی غیر ضربی)  در موسیقی ایرانی میکند.

امروزه ردیف های آوازی مختلفی به نام اشخاص و استادان روایت کننده آن وجود دارند که منابع مختلفی از انواع سبک های مختلف آوازی را در اختیار هنرجویان آواز قرار میدهد.

روند آموزشی آواز ایرانی در آموزشگاه موسیقی زاویه به صورت کاملا قدم به قدم و با هدف رساندن هنرجو به غایت هنر اصیل آواز سنتی ایرانی می باشد.  آموزش ردیف های آوازی مختلف از جمله ردیف های دوامی و کریمی، بررسی سبک های مختلف آوازی، تمرینات صداسازی و خواندن و بررسی تصانیف جدید و قدیمی و فاخر میباشد.

 
ساختار فیزیکی