آواز کلاسیک

سازهای ایرانی
سازهای کلاسیک
سازهای دیگر
آوازها
سازهای کودک

آواز کلاسیک

تاریخچه

 

 

آواز کلاسیک

آواز کلاسیک غربی با رپرتواربسیار گسترده از بزرگترین و گسترده ترین سبک های آوازی در دنیا محسوب میشود چرا که آواز کلاسیک غربی در کنار آوازهای محلی و سنتی، موسیقی آوازی و رسمی بیشتر کشورهایی است که دارای فرهنگ اروپایی هستند.

گمان مي‌رود اولین موسیقی ها از صداي انسان زاده شد. هنگامي كه آدمي بر آن شد تا سخن خود را مانند نغمه‌اي آرام زمزمه كند و به آن زيروبمي داد.

خويشاوندي نظم و موسیقی انكارناپذير است. گوته مي‌گويد: موسيقي آنجا شروع مي‌شود كه نظم پايان مي‌يابد  و سخن چايكوفسكي در مورد اشعار پوشكين  نشان دهنده‌ي مشتركات جدايي ناپذير موسيقي و نظم است كه مي‌گويد: « جدا از ماهيت و كنهِ اشعار پوشكين، در شعر و توالي صدا و كلمات او يك چيزي هست، چيزي كه به اعماق روح نفوذ مي‌كند و آن موسيقي كلام اوست. »

بي شك مبدأ و سرچشمه‌ي نظم و موسيقي از درون انسان است و انعكاس حالات انسان در نظم و موسيقي نياز دروني اوست، هنگامي كه كلمات ساده در بلندي‌هاي شاعرانه‌ي سطور تركيب مي‌شوند و صداها در ملودي‌هاي سحرانگيز مي‌شكفند. وقتي به موسيقي گوش مي‌دهيم و يا هنگامي كه سازي مي‌نوازيم و يا آواز و شعري مي‌خوانيم، خودمان را با احساس شعفي كه از زيبايي آن به ما دست مي‌دهد تربيت مي‌كنيم. موسيقي از زيبايي و زيبايي از روح انسان سرچشمه مي‌گيرد. زمزمه‌ي نغمه، نواختن ساز و در نهايت آفرينش موسيقي نياز دروني آدمي بوده و هست.

آموزش آواز کلاسیک در آموزشگاه موسیقی زاویه در سطوح مختلف و طبق تمرین های طراحی شده با مشاوره اولیه برگزار میشود و دارای سرفصل هایی طبقه بندی شده به شرح زیر میباشد.

آشنا ساختن هنرجو با محدوده صدایی خویش/ تمرینات صدا سازی و بهداشت نوازنده/ تمرینات نفس گیری/ آموزش ریتم، وزن خوانی و نت خوانی/ آموزش سلفژ/  آموزش تئوری موسیقی در خلال درس ها/ آموزش کاربرد صحیح اندام تنفسی و حنجره/ خواندن و تمرین قطعات مختلف و همراهی هنرجو با پیانو یا گیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار فیزیکی