آریانا عباسی

اریانا عباسی متولد ۱۳۷۲ کارشناسی ارشد نوازندگی پیانو از دانشکده هنر و معماری سابقه تدریس از سال ۱۳۹۴ در حال حاضر مشغول به تدریس در آموزشگاه موسیقی باریتون(جیحون)و سی‌ساز(نارمک) اساتید: آقای بهنام ابولقاسم،خانم آرپینه اسراییلیان و آقای رضا طاهری(اساتید پیانو) دکتر هوشیار خیام(استاد هارمونی و فرم و رهبری ارکستر) آقای شهاب شرفی(استاد هارمونی و فرم)