پوریا کاکاوند

پوریا کاکاوند.

متولد 1364.

نوازنده و مدرس سازهای تار – سه تار و تنبور.

فراگیری موسیقی را از سال 1377 با ساز تنبور نزد فرامرز کاکاوند

و سید خدامراد حسینی آغاز کرد و با مقامهای این ساز کهن آشنا گردید.

با حضور در مجالس و آشنایی با استاد درویش امیر حیاتی از نزدیک با

پنجه گرم این استاد صاحب سبک آشنا شده و از اندوخته های فراوان ایشان بهره

برده است. پس از آموختن موسیقی مقامی و معاصر تنبور شروع به فراگیری

موسیقی سنتی و ردیف دستگاهی ایران با سازهای تار و سه تار نزد استاد

سید محمد ذوالنوری نمود و با شیوه نوازندگی این سازها و دستگاه های موسیقی

ایرانی آشنایی پیدا کرد.

پس از چندی با احساس علاقه نسبت به مکتب موسیقی ذوالفنون – آموختن

سه تار را در خدمت استاد جلال ذوالفنون ادامه داده و از حضور این استاد

بزرگ و صاحب سبک تجربیات بسیاری کسب کرد.

درسال 1389 به عضویت باشگاه مهندسان هنرمند درآمد و فعالیتهای هنری

خود را در این زمینه نیز ادامه داد. پوریا کاکاوند از سال 1383 تدریس

خود را در زمینه موسیقی ایرانی آغاز نموده است.

تالیف در زمینه موسیقی : کتاب آموزش تنبور – دوره ابتدایی و متوسطه.