الهه نقوی

الهه نقوی .

تاریخ تولد : 1367

سوابق تحصیلی :

کارشناسی : نوازندگی پیانو از کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان

( 1395 – 1391 )

کارشناسی : ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی تهران

( 1391 – 1387 )

کارشناسی ارشد : نوازندگی پیانو ازکنسرواتوار کمیتاس

ارمنستان ( 1397 – 1395 )

هنرجوی سرکار خانم آرپینه ایسرائیلیان (1391 – 1389 )

سوابق حرفه ای :

تدریس خصوصی پیانو به کودکان و بزرگسالان از تابستان

95 .

تدریس در آموزشگاه های موسیقی از تابستان 97 .

اجرا در ارمنستان در موزه خانه آرام خاچاتوریان و اجرای

کنسرت های متعدد در سالن کنسرت کنسرواتوار .

نفر اول فراخوان کشف نوازندگی در آکادمی پور ناظری .

اهم تجارب نوازندگی :

کنسرتوی شماره (1) مندلسون در سل مینور 4

کنسرتوی شماره (24) موتزارت در دومینور

سونات بتهوون شماره (16) در سل ماژور

پارتیتای باخ شماره (2) در دومینور

بالاد شوپن درفا ماژور شماره (2)

 

سایر توانایی ها :

تسلط کامل به زبان انگلیسی به نهارت های خواندن -

نوشتن و مکالمه .

تسلط کامل به زبان فرانسه .

تسلط کامل مکالمه به زبان ارمنی .