امین اعرابی

نام و نام خانوادگی : امین اعرابی
تاریخ تولد : 1367/10/03
مدرک تحصیلی : لیسانس نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه علمی کاربردی واحد 46
سوابق شغلی :
سابقه دوازده سال تدریس در آموزشگاه هایی چون : ترنم مهر ( شهریار ) / ویولن ( کرج ) / اورنگ ( کرج ) / زریاب ( کرج ) / رازان ( تهران ) / پنج خط ( تهران )
از سوابق دیگر میتوان به آهنگسازی و تنظیم برای خوانندگان و همچنین پروژه های شخصی با نام Dey Project اشاره کرد.
امین اعرابی در این راه زیر نظر اساتیدی چون : آریا باستان نژاد ، اردلان وثوقی ، شهرام توکلی و ... تعلیم دیده و طی ده سال گذشته ادامه راه خود را زیر نظر استاد بهنام ابوالقاسم پیش می برد.