حسین عطری

حسین عطری دانش آموخته ی رشته ی موسیقی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 و عضورسمی خانه ی موسیقی با گرایش آواز کلاسیک خواننده آهنگساز و و مدرس موسیقی آواز سلفژ و تئوری میباشد

وی در نوازندگی پیانو گیتار سه تار و دوتار خراسانی نیز فعالیت دارد

برخی از فعایت های حسین عطری عبارتند از :

مدیریت و سرپرست گروه کر و ارکستر باژ

عضو گروه کر و ارکسترسمفونیک صدا و سیما به رهبری محمد بیگلری پور نادر مرتضی پور سهراب کاشف آرش امینی همایون رحیمیان از سال 87 تا کنون

عضو گروه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری موچهر صهبایی _ شهرداد روحانی  _ نادر مرتضی پور _ علی رهبری _ نصیر حیدریان _ مجید انتظامی و ... از سال 89 تا کنون

عضو گروه کر ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان به صورت پروژه ای

آهنگسازی برای چندین تئاتر نماایشنامه خوانی و اجرا خوانی

همکاری و آهنگسازی برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کسب مقام برتر آهنگسازی در جشنواره ی سرود کانون پرورش فکری

مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد 46