محمد سیفی

کارشناسی علوم تربیتی
شروع فعالیت موسیقی از سال 1391
گذراندن دوره های آموزشی نزد اساتید محسن عبادتی، وحیدجبارزاده و شروین مهاجر
اخذ کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد

تدریس در آموزشگاه های تبریز و تهران از سال 1394
کسب رتبه دوم در جشنواره موسیقی شیراز همراه با گروه ماهورسا، سال ١٣٩۵
کسب رتبه برگزیده ویژه در جشنواره موسیقی شمس، سال ١٣٩۵
اجرای کنسرت های متعدد از جمله:

گروه ره سماع به خوانندگی استاد ودود موذن ،تالار وحدت، سال ١٣٩۶

ارکستر بزرگ میرآترا به خوانندگی استاد داود آزاد، تالار وحدت، سال ١٣٩٧

کنسرت نمایش خسرو شیرین، تالار وحدت،سال ١٣٩٨

کنسرت آنلاین  ارکستر  خواجوی کرمانی به پاس قدردانی از کادر درمان به خوانندگی وحید تاج، سال ١٣٩٩
و...

و اجرای ده ها کنسرت با گروه های ماهورسا، سپهر، شب آوا و... در شهر های مختلف