مسعود اباذری

مسعود اباذری متولد بهمن ماه سال 51

آموزش دیده ی مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی ایران و فارغ التحصیل دانشکده ی موسیقی دانشگاه هنر

مدیر مسئول آموزشگاه دستان از سال 1385

عضو وابسته و درجه یک کانون نوازندگان و مدرسین خانه ی موسیقی

عضویت پیوسته ی مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی ایران

استادان : رضا شفیعیان _مجید کیانی _ سعید ثابت _ پشنگ کامکار و بهمن بهرام

مولف کتاب و سی دی قاصدک 

مجموعه قطعات کودکانه برای سنتور

و کتاب مشق سنتور به همراه سی دی صوتی انتشارات نای و نی

و سابقه ی تدریس از سال87