میرشاد خدابنده

فارغ التحصیل رشته موسیقی ساز های جهانی،مدرس ساز گیتار فلامنکو مدرس پیانو و موسیقی کودک، مدرک موسیقی کودک از دانشگاه جهاد-10 سال سابقه تدریس به صورت آموزشگاهی و خصوصی-سابقه اجرا در بند حمید عسگری در سال 91 مهدی مدرس در سال94 سالن میلاد نوازنده گروه بهزاد نوری و ... سابقه اجرای زنده در سالن های تهران و شهرستان ها- فراگیری موسیقی زیر نظر استاد رضا شیجونی، استاد فیروز
ویسانلو و استاد پیمان فخاریان