نجمه صغیر

نجمه صغیر 1361 شیراز .

کارشناس نوازندگی دانشگاه هنر تهران .

نوازنده عود و سه تار .

هنر آموخته کیوان ساکت – محمد رضا ابراهیمی – فرید خردمند (وزن در تصانیف)

دکتر آرش محافظ (موسیقی ایران در دوران عثمانی و تیموری) –

استاد یوردال توکجانه ( ترکیه ) –

استاد مغنی  جهاد (عراق).

همکاری با گروه خورشید (مجید درخشانی )

گروه سپهر و گروه های مختلف موسیقی .

همکاری  در آلبوم های از بودن و سرودن – آلبوم سپهر خوانی –

آلبوم خجسته – آلبوم چه بخوانمت ای دوست و موزیک فیلم .

کسب مقام اول فستیوال مقام آذربایجان به همرا گروه سپهر

در سال 2011 .

اجرای کنسرت در ایران – اروپا – آسیا و فستیوال های مختلف موسیقی

در اروپا .

مولف کتاب آموزشی عود.

مدرس هنرستان موسیقی البرز و چندین آموزشگاه موسیقی تهران و کرج.