نغمه مستشارفتحی

نغمه مستشارفتحی

دارای کارت تدریس از وزارت ارشاد

مشغول به تحصیل در مقطع ارشد نوازندگی ساز ایرانی دانشگاه هنر کرج ( فارابی)

گذراندن دوره نزد استاد اعتمادی_بهرام خانی_ هوشنگ ظریف_محمدرضا لطفی_بهروز همتی

و تعلیم دوره ی آواز نزد استاد پریسا_اعتمادی_مظفر شفیعی

همکاری با گروه های موسیقی ماهان_چهل دف_رژیار_عشاق و ...

https://aparat.com/v/gVl73