هانیه فرزانگان

هانیه فرزانگان .

متولد 1375 .

شروع یادگیری پیانو : 14 سالگی.

فارغ التحصیل نوازندگی موسیقی جهانی پردیس هنرهای

زیبا.

مدت زمان تدریس : 4 سال.

اساتید پیانو :

محمدرضا علیپور- حامد محمودی – گاگیک بابایان – محمد شله چی .

شرکت در مستر کلاس تامارا دولیدزه .

شرکت در دوره های الگزندر تکنیک دکتر آذین موحد .

اجراهای پراکنده در تالار آوینی دانشگاه تهران .

بهره مندی از اساتید : دکتر آذین موحد – ستاره بهشتی –

سهراب کاشف – یاسمن کیمیاوی – امین هنرمند – 

مهرداد پاکباز – سارا اباذری در دیگر مباحث موسیقی

( هارمونی – اجرای صحنه ای – سرایش – همنوازی و...)