کمند ابراهیم زاده

کمند ابراهیم زاده 

با تحصیلات کاذشناسی موسیقی (نوازندگی ویولن)

نوازندگی  ویولن از سال 1386 نزد اساتید دکتر کاوه کشاورز _ ایمان فخر و دکتر ستاره بهشتی

فراگیری سلفژ نزد استاد داوود جعفری و استاد تنگیز شاولوخاشویلی

سابقه ی تدریس ساز ویولن از سال 1397

سوابق اجرایی وی عبارتند از اجرا های متعدد در سالن های رودکی وحدت سیروس صابر تالار حافظ و ...

همکاری با ارستر جوانان و نوجوانان ایران به رهبری ارمان نوروزی و شهرام توکلی 

همکاری با ارکستر زهی معلمین چنگ به رهبری و سرپرستی دکتر کاوه کشاورز

همکاری با ارکستر نوجوانان چنگ به رهبری دکتر کاوه کشاورز

همکاری با ارکستر زهی هیوا به رهبری و سرپرستی استاد مظفر نبیلی به عنوان نوازنده ی اول ارکستر (کنسرت مایستر)

همکاری با ارکستر رسا به عنوان نوازنده ی اول

ارکستر (کنسرت مایستر) به سرپرستی استاد مظفر اردبیلی

مستر کلاس ها

شرکت در مستر کلاس ویرتئوز ویولن پائولو کیاواچی در شهر برتینورو ایتالیا 

شرکت در وورک شاپ های موسیقی کودک آدمک 

فراگیری دوره های چگونگی آموزش ویولن سوزوکی نزد دکتر ستار بهشتی