مستر کلاس پیوند شعر و موسیقی

مستر کلاس پیوند شعر و موسیقی

سبک شناسی انواع پیوند موسیقی و شعر ایرانی در دو شاخه کلاسیک ونو 

با نگاهی به تصانیف شاخص دوره قاجارتا امروز و ارائه ساختار هایی برای طراحی و ساخت تصنیف

 

دوره ی مسترکلاس پیوند شعر و موسیقی(یا به طور کلی تصنیف سازی) در طول 6 هفته از تاریخ 19 بهمن ماه آغاز و پیش از نوروز و پایان اسفند ماه پایان می پذیرد.
این دوره فرصت خوب و کوتاهی برای آموزش چگونگی برخورد موسیقایی با شعر(غزل و یا هرشعربا فرم کلاسیک یا نو) و قرار دادن ملودی و ریتم مناسب بر آن است.

پس دانستن این نکته که درک و دریافت از ردیف موسیقی ایرانی پیش فرض ورود به این دوره نیست، ضروری است.
دانستن ردیف می تواند در رنگ آمیزی "آگاهانه" ی تصنیف تاثیر گذار باشد اما، شرط نیست.

این کلاس برای نوازندگان سازهای کوبه ای حتا میتواند بسیار سودمند باشد. چرا که از قدیم الایام نوازندگان دف یا تنبک و ضرب زورخانه در کنار و همزمان با نواختن، تصنیف خوانی نیز می کرده اند. بعضا خود تصنیف هم می ساخته اند مانند استاد فرهنگ فر، استاد حسین تهرانی و... و تمامی نوازندگان ضرب زورخانه، در زورخانه ها.
به این ترتیب دریچه ی تازه و متفاوتی به روی ریتم این بار از سوی پرداختن به ادبیات(و بیشتر و مشخصا شعر فارسی) خواهند گشود که در فعالیت موسیقایی شان بسیار موثر است.

آموزش دف  - آموزش تار - آموزش سه تار آموزش پیانو - آموزش گیتار آموزش آواز - آموزش سنتور - ارف - باله کودکان - نقاشی کودکان - آموزشگاه موسیقی  -  آموزشگاه موسیقی غرب تهران